Πιστοποιητικό εκπαίδευσης υποκατηγορίας A1&A3

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης υποκατηγορίας A1&A3

Category:

Description

Αυτή η εκπαίδευση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ανοικτή κατηγορία και συγκεκριμένα τις υποκατηγορίες Α1, Α3, για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση. Αποτελείται από μία σειρά 9 μαθημάτων, σε μορφή ασυγχρόνιστης εκπαίδευσης (training video). Περιλαμβάνει διαδικτυακή εξέταση 40 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής