Πιστοποιητικό εκπαίδευσης υποκατηγορίας Α2 (TMHMATIKO)

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης υποκατηγορίας Α2 (TMHMATIKO)

Category:

Description

Αυτή η εκπαίδευση προϋποθέτει ότι ο χειριστής κατέχει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης Α1/Α3 και καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ανοικτή κατηγορία και συγκεκριμένα την υποκατηγορία Α2, για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση. Αποτελείται από μία σειρά 3 μαθημάτων, σε μορφή ασυγχρόνιστης εκπαίδευσης (training video) που επιτρέπει την χρήση ΣμηΕΑ σε αστικό περιβάλλον και σε ασφαλή απόσταση από άτομα. Περιλαμβάνει διαδικτυακή εξέταση 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.