Πιστοποιητικό εκπαίδευσης υποκατηγορίας A2 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ)

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης υποκατηγορίας A2 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ)

Category:

Description

Αυτή η εκπαίδευση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ανοικτή κατηγορία και συγκεκριμένα την υποκατηγορία Α2, για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση. Αποτελείται από μία σειρά 12 μαθημάτων (9 μαθήματα της υποκατηγορίας Α1/Α3 και επιπλέον 3 μαθήματα της υποκατηγορίας Α2) σε μορφή ασυγχρόνιστης εκπαίδευσης (training video) που επιτρέπει την χρήση ΣμηΕΑ σε αστικό περιβάλλον και σε ασφαλή απόσταση από άτομα. Περιλαμβάνει δύο διαδικτυακές εξετάσεις, μία 40 ερωτήσεων Α1/Α3 και 30 ερωτήσεων Α2, πολλαπλής επιλογής.