Πρακτική εκπαίδευση 6 ωρών στο χειρισμό Drone

Πρακτική εκπαίδευση

Category:

Description

Περιλαμβάνει 6 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης στον χειρισμό ΣμηΕΑ. Με το πέρας αυτού, ο μαθητής θα είναι σε θέση να πλοηγεί το αεροσκάφος του με ασφάλεια, γνωρίζοντας τις βασικές λειτουργίες του.  Καλύπτει όλες τις δεξιότητες της κατηγορίας Α2 και με το πέρας αυτής εκπαίδευσης θα παραδίδεται σχετική βεβαίωση. Μπορείς να εκπαιδευτείς είτε με το ΜΕΑ που έχεις είτε με αυτά της σχολής!

Το κόστος ανέρχεται στα 150€

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: Επικοινωνία